Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1948

1948

Dne 3.ledna 1948 v sále hotelu Praha konal se druhý hasičský ples za účasti domácích členů a hostí. Hudba bratra Reichelta ze Štětí zvýšila srdečnou zábavu v pěkně vyzdobeném sále.

Dne 25.ledna 1948 o půl 14.hodině v hotelu Praha konala se třetí valná hromada za účasti ...členů. Br.Stanislav Klimeš přečetl poselství svazu čsl.hasičstva a následovaly zprávy funkcionářů. Sbor ve Štětí má 31 činných členů. Celkový stav pracovních stejnokrojů 25. V lednu 1947 bylo po dobu 6 týdnů zimní školení. Po 9 dnů trvala pohotovost 18 bratří při jarní povodni.

Sbor na požádání vypumpoval 7 studní. Poplachových cvičení bylo 6, na nádraží byly dva požáry, lesních požárů 5, ve Štětí 2 požáry za účasti sousedních sborů : Počeplice, Liběchov, Chcebuz a Hoštka, Stračí, Vrutice, Brocno, Polepy, Radouň a Litoměřice. 11 hlídek bylo v divadle, 14 při tanečních zábavách, 248 při filmových představeních.

Příspěvek pro rok 1948 ustanoven : činný člen platí 10,- Kčs, přispívající 20,- Kčs. Sestaven pracovní program pro celý rok, pro zimní školení a zvýšení účasti na školení i na docházce hlídek při zábavních podnicích.

Br.Chaloupecký zproštěn činnosti ve sboru na 1 rok.

Dne 19.února 1948 ve schůzi výboru a činných členů zvolen zástupcem velitele sboru br.František Dvořák. Stanoveno, aby čistý výnos josefského večírku byl věnován na znovuvybudování pomníku presidentů dr.T.G.Masaryka a dr.Ed.Beneše. Dne 3.března 1948 schválen všemi hlasy návrh, aby br.Karel Lejnar zastával místo starosty hasič.sboru a bři.Neugebauer a Klament jsou členy místního akčního výboru za sbor.

Provedeno úrazové pojištění pro 30 členů ve výši 27,- Kčs ročně pro 1 člena. Na ministerstvo vnitra vyslána deputace členů sboru o přidělení motorové stříkačky do Štětí. 

Dne 9.května 1948 účastnili se bratři a sestry odhalení pomníku padlým rudoarmijcům v Dubé, kde vykonána přísaha OHJ čís.71.

Dne 10.května 1948 konal se ve zbrojnici samaritský kurs o anatomii lidského těla, první pomoci, vybavení samarity a označení členů štítkem na domech.

Dne 13.května 1948 konala se schůze hasičského sboru za účasti zástupců MNV ve Štětí. Schváleno : 1. aby všecko, co by sbor uznal, že není ve zbrojnici k potřebě, bylo prodáno; 2. přemístění zbrojnice do obecního domu Kieslichovy nadace, kde pro sanitní odbor upraveny dvě místnosti s inventářem. Prozatímním samaritním vedoucím je br.Veselý a jeho zástupcem sestra Svobodová. Sedm sester a dva bratři samarity se účastnili 26 povinných schůzí, 14 mimořádných cvičení a 39 hodin školení, 41 ošetření i 6 případů převozu do nemocnice.

Vydání pro samaritní sbor je 7.585,50 Kčs a to : vymalování místností, zavedení světla, prádlo, brašny, obvazy a potřeby z lékárny a drogerie.          

Zájezd členů do Zakšína, kde při cvičení sbor Štětí byl podle bodování na druhém místě, oddíl samaritský získal první místo. Také 25.července 1948 ve Střížovicích byl sbor Štětí první. Účastníkům zaplacen vstup a doprava nákladním autem asi 400,- Kčs.

Velitel sboru, br.Polívka, vzdal se funkce pro nemoc. Velitelem zvolen br.František Svoboda, prvním jeho náměstkem br.Fr.Dvořák a druhým br.Rudolf Lhoták .

Sbor ve Štětí platí pojistku o zákonné odpovědnosti  Čsl.pojišťovna Praha.

Zemědělskému strojnímu družstvu na Chcebuzi prodán vlečný vůz za 5.000,- Kčs.

Zemská hasičská jednota stanovila na 17.října 1948 hasičský den. Pozvánky zaslány sborem všem místním korporacím. Bratr starosta K.Lejnar zahájil slavnost, v projevu ZHJ upozornil br.Stanislav Klimeš, „že mezi těmi, kdož uskutečňovali dvouletý plán, byly na čestném místě hasičské organisace. Hasiči chránili všecko, co vyšlo z pilných rukou všech příslušníků národa. Stáli na stráži i tam, kde šlo o hodnoty duchovní a mravní, chránili odkaz všech slavných synů a dcer národa, kteří bojovali a umírali za svobodu a nezávislost naší republiky.“ Vytčený úkol hasičstva oznámil br.Klement. Slavnostním slibem ukončena slavnost, že budou i dál stát hasiči na stráži!

   

 
 

Facebook

hodiny