Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1947

1947

Dne 26.ledna 1947 konala se v neděli odpoledne v hotelu Praha druhá valná hromada za účasti 23 členů. Přečteno poselství svazu čsl.hasičstva a zprávy funkcionářů. Br.Stanislav Klimeš podal z kroniky zprávu od r.1934 kdy byl sbor hasičský založen, jak rostl a jaké byly příjmy sboru.

Jednatelem zvolen br.Karel Haken, vzdělavatelem br.Stanislav Klimeš. Usneseno zakoupiti deset pracovních obleků a čtyři páry gumové obuvi, které se použije při povodni.

Okresní hasičská jednota II.obvod pořádala školu činovníků hasičských, kterou zahájil br.starosta Lejnar, přednášel br.Slánský ze Želíz, br.Blažek, br.Klimeš.

Místní osvětová komise ve Štětí pořádala oslavu 7.března 1947, které se účastnili bratři i sestry v krojích.

Bratrům, kteří pracovali při letošní povodni a zameškali práci ve svém povolání, nahradí ušlý zisk místní národní výbor.

Br.Karel Haken se vzdal jednatelství ve sboru i v obvodu pro mnoho práce ve svém závodě. Jednatelem zvolen br.Klement vedoucí konsum.družstva ve Štětí, strojmistrem br.V.Náprstek. Oba funkce přijali. V sobotu je hasičský rozhlas, služba i pořad cvičení je vyvěšen ve skříňce.

Hasičský sbor požádal ZHJ o doporučení žádosti o sanitní auto na ministerstvo dopravy v Praze.

Svaz národní revoluce pořádal oslavy 5.května 1947, kterých se účastnili bratři na Tyršově cvičišti, na náměstí p.presidenta dr.Eduarda Beneše i na hřbitově.

Každý účastník hasičského dorostu musí mít svolení od rodičů, že dovolují synu, dceři, aby byli u hasičského sboru.

Účast bratří a sester oslavách Husových i sokolského okrskového cvičení.

14.září 1947, pietní vzpomínka k desátému výročí úmrtí presidenta Osvoboditele Tomáše Garriguea Masaryka byla zahájena br.starostou Lejnarem. Br.vzdělavatel Stanislav Klimeš poukázal na práci a životní dílo T.G.Masaryka, na jeho zásluhy o stát.

Na okrskovém cvičení v Liběchově byla ze Štětí malá účast zaviněná opožděným zasláním plakátu.

Dne 15.května hořel železniční vagon bavlny ve Štětí, požár v Chcebuzi, požár stodoly Geblerovy ve Štětí. K ohni se dostavili i členové sousedních sborů.

Oslavy 28.října 1947 se účastnili bratři ve stejnokrojích s ostatními korporacemi průvodu i koncertu pěvců z Mělníka.

Na poslední cestě doprovodili bratři br.Josefa Vejlupka, který se dožil 79 let a Františka Geblera, který měl 70 let. Velká účast svědčila jak byli ctěni, váženi a milováni.

Ve schůzi konané 30.září 1947 bylo odhlasováno, že za nevykonanou službu v biografu nebo v divadle zaplatí bratr po prvé 10,-Kčs, po druhé 20,-Kčs a po třetí 50,-Kčs pokuty. Tím se dosáhne většího zájmu k vykonávání hlídek.

Br.Voříšek předložil divadelní knížku a navrhl 22.října 1947, aby členové hasičského sboru sehráli divadlo, veselohru Dědkové v sále hotelu Praha. Za hojné účasti obecenstva hráno 14.prosince 1947.

Okresní hasičská jednota v Dubé pořádala od 23.listopadu 1947 kurs pro hasičské činovníky , jehož se účastnili členové zdejšího hasičského sboru po tři neděle. Cestné jim bylo hrazeno.

V členské schůzi hasičského sboru konané dne 5.prosince 1947 odhlasováno zimní školení členstva podle stanov každý pátek od 20 – 22 hodin ve strážnici místnosti MNV ve Štětí. Kdo by se školy nezúčastnil po třikráte, bude vyloučen.    

 
 

Facebook

hodiny