Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1936

1936

 

V Besedě 5.ledna 1936 zahájena valná hromada br.Lejnarem, starostou sboru. Župní náčelník br.Novotný tlumočil pozdrav hasičské župy a slíbil pomoc našemu sboru. Br.Nápravník, župní pokladník pohřební pokladny, poukázal na práva a povinnosti pojištěnců. Přítomno bylo 45 členů. Po čtení zápisu, který byl schválen, následovaly zprávy činovníků. Spolek má 139 členů: 128 mužů a 11 žen. Účetní dozorci přesvědčili se o správnosti pokladny a pokladník byl zbaven zodpovědnosti. V roce 1935 bylo celkem 28 hodin, kdy se konala cvičení prostná, pořadová a pochodová, jichž se zúčastnilo průměrně 10 členů. Požární hlídku konali šestkrát vždy dva členové při českém divadelním představení. V uplynulém roce byl 1 požár, kterého se zúčastnili tři členové.

Členský příspěvek pro rok 1936 stanoven 5,-Kč. Vzdělavatelem zvolen br.Stanislav Klimeš, odborný učitel. Do samarity se přihlásily sestry: Anežka Teplá a Marie Nedělská. Do sboru zapsán Josef Kopecký, Josef Hykš, Miroslav Mrázek. U pohřební pokladny se přihlásilo 34 členů. Na poslední cestě doprovodili jsme 7.února 1936 členku samarity sestru Marii Cermanovou, choť železničního zřízence. Dne 8.září 1936 pí.Marii Vejlupkovou, choť rolníka. Veškerá česká veřejnost se zúčastnila pohřbů. Velká účast svědčila, jak byly zemřelé sestry ctěny a milovány.

V doksanské pivnici p.Vlčka ve Štětí byl 8.února 1936 první ples českého sboru hasičů za velké účasti členů domácích i sousedních sborů ze Záluží, Hněvic a Račic. K výzdobě sálu namaloval obrazy br.Karel Doležal, přednosta poštovního úřadu ve Štětí. Hudba p.Bradáče z Horních Počapel zvýšila srdečnou zábavu v pěkně dekorovaném sále. Doksanský pivovar daroval pivo pro hudbu. Mnohé hospodyňky a živnostníci poslali četné cenné dary do tomboly. První hasičský ples byl zdařilý po stránce finanční o representační. Bratr vzdělavatel navrhl zakoupení kroniky sboru dobrovolných hasičů ve Štětí od knihkupce br.Augustina Škody ve vazbě celokožené o dvou stech listech za 125,-Kč. Bratr Karel Doležal vyzdobil první stránky knihy alegorickým obrazem a nápisem sboru. Psaním kroniky pověřen bratr vzdělavatel Stanislav Klimeš.

Oslava narozenin presidenta Osvoboditele. V den 7.března 1936 oslaveny narozeniny Tomáše G.Masaryka, presidenta Osvoboditele, zapálením vatry na Tyršově cvičišti. Oslavu zahájil předseda osvětového sboru p.inž.Josef Hamouz. Zazpívány písně: Buď zdráv, presidente náš! Teče voda, teče, státní hymny. Projev České Zemské Hasičské Jednoty přednesl vzdělavatel bratr Stanislav Klimeš. Zakončeno proslovem starosty města bratrem Augustinem Lukešem.

Hasičského zájezdu z Roudnice do Prahy v měsíci dubnu zúčastnil se delegát Frant.Svoboda.

Slavnosti Míru Čsl.Červeného kříže o velikonocích ve Štětí byli přítomni členové sboru a sestry samaritánky.

Dne 25.června 1936 na župním hasičském cvičení v Pomyšli cvičilo ze Štětí nejen 13 bratří ale i čtyři členky samaritního sboru. Na slavnosti bylo mnoho bratří od nás i v občanském šatě. V předvečer svátku M.J.Husa seřadil se průvod u Besedy, prošel městem na Tyršovo cvičiště, kde byla přednáška „O životě a významu Husově“. Místní hudba zahrála píseň „Hranice vzplála“ a státní hymny. Všecky české spolky zúčastnily se oslavy narozenin druhého presidenta naší republiky dr.Eduarda Beneše. 19.července 1936 bylo 6 bratří v kroji v Liběchově na slavnosti položení základního kamene sokolovny. 2.srpna 1936 byly sestry samaritánky při slavnosti sportovního klubu ve Štětí. Při otevření Masarykovy školy v Polepech, na okrskovém cvičení v Krabčicích v Libkovicích, na Máchových oslavách v Litoměřicích, 28.října a na Dětské slavnosti pořádané Okresní péči o mládež ve Štětí zúčastnili se bratři a sestry v kroji.

Čsl.Červený kříž ve Štětí pořádal čtyřnedělní samaritský kurs pro české a německé hasiče. Zřízeny v jednotlivých obcích samaritské stanice pro první pomoc.

Od hasičské nákupny koupil sbor látku na 5 obleků za 299,-Kč a od továrny p.Stratílka ve Vysokém Mýtě 200m hadic o tlaku 18 atmosfer s mosazným šroubením za 3.677,-Kč.

Zábavní výbor hasičského sboru v Roudnici poslal 150,-Kč ze zisku divadelní hry, Sportovní klub 50,-Kč, Josef Vejlupek 50,-Kč, Předsednictvo ministerské rady v Praze 500,-Kč a prostřednictvím okrsku Národní Jednoty Severočeské v Liběchově bylo darováno hasičům a sanitě ve štětí osobní auto, evidenční číslo 3058, šestiválec značky Hispano – Suiza – Škoda, čís.výroby 387, číslo motoru 682.

Úřední potvrzení 37.1280 z 22.února 1926 Zemské úřadu v Praze. Auto uschováno v cukrovaru. Když městská rada ve Štětí povolila místo v obecním domě, převezeno auto do skladiště nadace Kieslichovy. Nabízeno auto ku prodeji župě a továrnám, které vyrábějí stříkačky, aby za získané peníze mohl si hasičský sbor ve Štětí poříditi vlastní motorovou stříkačku.

 
 

Facebook

hodiny