Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1935

1935

Dne 6.ledna 1935 v Besedě zahájena valná hromada sboru dobrovolných hasičů starostou br.K.Lejnarem. Z 36 přítomných členů bylo 13 činných. Zvoleni : starostou br.Karel Lejnar, náčelníkem František Svoboda, náměstkem Rudolf Lhoták, vzdělavatelem Rudolf Hekš. Do výboru : František Špindler, Josef Voříšek, Karel Berger, František Novák. Náhradníci : Václav Brčák a Stanislav Klimeš. Účetní dozorci : Josef Cerman, Ant.Hykeš, L.Nedělský. Smírčí soud : František Oulický, Josef Vejlupek, Josef Michal. Členský příspěvek 5,-Kč. Po valné hromadě ustaven výbor : jednatelem Fr.Novák, pokladníkem Fr.Špindler, správcem náčiní R.Lhoták, župním delegátem Fr.Svoboda.

Dne 13.ledna 1935 zemřel bratr František Šimko, četnický strážmistr ve výslužbě. Pohřbu účastnili se členové sboru v občanském obleku. Dne 28.února 1935 zemřel bratr František Slavík, ruský legionář a berní podúředník ve Štětí. Za sbor a ostatní české spolky promluvil br.Václav Brčák.

Zachovám je v dobré paměti.

Dne 21.června 1935 od Hasičské nákupny zakoupena výzbroj ze 3976,-Kč. Látka na kroje pro 15 činných členů účtována 900Kč.Bratři Antonín Pešek a Václav Weber, krejčí ve Štětí, účtovali za zhotovení 1 obleku 35,-Kč. Za ušití vyplaceno 535,-Kč.

Pětičlenný samaritní sbor ustaven po valné hromadě. Přihlásili se : Marie Cermanová, Alžběta Svobodová, Marie Špindlerová, Josef Cerman, Karel Klement starší. Čsl.Červený Kříž ve Štětí daroval 150,-Kč a divise Červeného Kříže v Praze 250,-Kč. Za těchto 400,-Kč opatřena pro sanitu výzbroj i potřeby. Dvě tašky darovala župa v Roudnici a dva pláště pro sestry koupil místní sbor.

Pojišťovna Legie 30,-Kč, Česká záložna ve Štětí 50,-Kč, Spořitelna ve Štětí 50,-Kč, Společnost „Kosů“ 100,-Kč, Spořitelna v Roudnici 100,-Kč, Rolnická pojišťovna 100,-Kč, Agraria 100,-Kč, Slavie 150,-Kč, z hraničářského fondu Č.Ž.H.J. 400,-Kč, Obecní úřad ve Štětí vyplatil podle záznamu v rozpočtu na rok 1935 celkem 700,-Kč na výzbroj.

Při oslavě 85.narozenin prvního presidenta Tomáš G.Masaryka zapálena vatra na vrchu k Radouni.

Na okrskovém cvičení v Račicích a ve Vetlé byli tři členové. Krajského sjezdu hasičsko-samaritského v Roudnici zúčastnilo se 15 bratří v kroji, 2 sestry samaritánky a ostatní v občanském obleku. Na veřejném cvičení v Dušníkách bylo 9 členů, na Husově oslavě a 28.října 1935 ve Štětí 14 bratří v kroji. Pohřbu v Bechlíně účastnilo se 9 členů.   

 
 

Facebook

hodiny