Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 1934

1934

Již před lety vznikla myšlenka založiti ve Štětí český sbor dobrovolných hasičů, který měl býti vlastně sborem místního cukrovaru. Teprve továrna Stratílek ve Vysokém Mýtě nabídkou hasičských potřeb dala podnět a projevila ochotu poraditi při počátečních pracích při zakládání nového hasičského sboru. Při župním hasičském sjezdu v Horních Počaplech 17.června 1934 byl  opět oživen tento úmysl činovníky župy Michálkovy. Místní odbor Národní Jednoty Severočeské dne 19.června 1934 rozhodl se v „Besedě“ svolati informační schůzi na 15.července 1934. Schůze účastnilo se 27 místních Čechů ze všech vrstev obyvatelstva. Přijeli také pozvaní delegáti Podřipské hasičské župy Michálkovy.

Bratři : Karel Králík - starosta župy, Václav Houda – jednatel, Jan Šustr – pokladník, Mir.Novotný – technický náčelník, Jan Kundrát – předseda organisační komise a Bořivoj Ebert – starosta sboru roudnického. Starosta a jednatel župy podrobně vyložili účel hasičstva po stránce organisačního i národního významu. Nadšení přítomných pro český sbor dobrovolných hasičů ve Štětí bylo všeobecné. Předsedou schůze zvolen br.Václav Brčák, přednosta důchodkové kontroly a jednatelem br.Rudolf Lhoták, výrobce likérů. Přihlásilo se 18 činných a 11 přispívajících členů.

Na valné hromadě českého sboru dobrovolných hasičů ve Štětí dne 14.října 1934 ve 2 hodiny odpoledne v Besedě a ve výborové schůzi konané téhož dne zvoleni z 18 členů aklamací tito činovníci našeho sboru : Karel Lejnar – starosta, František Svoboda – náčelník, Rudolf Hekš – vzdělavatel, Frant.Malec – jednatel, Frant.Pacovský – pokladník, Karel Klement – správce náčiní. Náhradníci : V.Brčák, Klimeš, Karel Brousek, Josef Voříšek. Účetní dozorci : František Flanderka, Josef Hykeš, Leo Nedělský. Smírčí soud : František Oulický, Josef Vejlupek, Augustin Lukeš.

Město Štětí má 1968 obyvatel a 460 zděných budov. Čechů je 46% a Němců 54%.

Český sbor v Kochovicích a německé sbory v Hoštce a Radouni jsou vzdáleny 5-6 km, ve Stračí, v Počeplicích 3km a mohou pouze částečně prospěti Štětí v případě požáru.

Zemský úřad v Praze schválil normální stanovy sboru ze dne 6.září 1934 č.j.9680/1. Ve schůzi ze dne 18.srpna 1934 obecní úřad ve Štětí schválil a potvrdil stanovy.

Sbor dobrovolných hasičů s obecním zastupitelstvem v Horních Počaplech zapůjčil čtyřkolovou stříkačku do odvolání a bez náhrady. Stříkačka je u br.starosty K.Lejnara.

Tělocvičná jednota Sokol propůjčila šatnu na Tyršově cvičišti k nácvičné hodině, která se koná každou středu večer od 19-20 hodin.   

 

 
 

Facebook

hodiny